Hvad er et traume?

Et traume opstår, når noget har været for overvældende for dig.

Når du har oplevet noget ubehageligt kan reaktioner og symptomer på det, der er sket, forsvinde efter nogen tid.

Det er som om mindet blegner, du husker færre detaljer og der går længere tid imellem, du tænker på hændelsen.

I disse tilfælde gælder ordsproget “tiden læger alle sår”.

I andre tilfælde bliver det ved med at føles som om hændelsen lige er sket. Det kan du mærke i din krop, der reagerer. Du kan eksempelvis opleve

 • indre uro – fx hjertebanken
 • knugen i maven
 • hovedpine og migræne
 • mangel på appetit – eller overspisning
 • uforklarlige smerte i led og muskler
 • Søvnproblemer

Det, der er sket, bliver ved med at forstyrre dig: Det har udviklet sig til et traume.

På længere sigt kan traumer medføre PTSD, depression, udvikling af personlighedsforstyrrelser, angst, selvmordstanker/forsøg og sociale problemer, fordi du isolerer dig.

Derfor er det vigtigt at få arbejdet med sine traumer, da de kan påvirke din livskvalitet.

Vi taler typisk om to typer traumer:

Choktraumer og udviklingstraumer.

Kvinde bag glas er rystet efter traume

Choktraumer

Begivenheder hvor du har oplevet et chok udvikler sig til traumer, hvis dit system ikke kan kapere det, der er sket. Det er typisk enkeltstående begivenheder som:

 • trafikulykke
 • overfald
 • jordskælv, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer
 • operation

Hvor påvirket du bliver afhænger af, hvor meget du kan tåle. Din modstandskraft afhænger nemlig af summen af de oplevelser, du har haft i dit liv og af, hvor tryg, du føler dig i det øjeblik det traumatiske sker.

Det er også afgørende, om du har fået hjælp - var der nogen, der støttede dig, da det skete eller gik du med det selv?

Udviklingstraumer

Udviklingstraumer sker over tid. Blev du omsorgssvigtet som barn, eller følte dig alene med dine følelser uden nogen at dele dem med, kan du udvikle et barndomstraume.

Traumer kan også være noget længerevarende, der sker mens du er voksen:

 • mobning på arbejdspladsen
 • svært ved at aflevere dit barn i institution
 • et vanskeligt parforhold
 • nærtståendes sygdom eller handicap

Mand er traumatiseret

Traume: Det kroppen husker

Kroppen husker hændelser, som hovedet ikke nødvendigvis husker.

I nogle tilfælde er du bevidst om, hvad du har været udsat for.

Lige så ofte er du det ikke.

Det betyder, at du ikke kan tale dig ud af alt. For hvordan skal du få talt om dengang, du som tre-årig blev meget forskrækket, hvis du intet husker om den store hund, der gøede?

Når kroppen sidder fast i en hændelse, vil du blive ved med at være overlevelsesmode frem for at leve dit liv.

Det kan føles, som om du lever i en osteklokke. Som om der er en afstand mellem dig og livet - og derfor også en afstand til dem, du elsker.

I kropsorienteret traumebehandling får du hjælp til både det, du husker med hovedet, og det som kroppen husker.

Derfor er det en genvej til at få det bedre også at arbejde med kroppen i terapien.

 

Traumer handler ikke om det, der er hændt os, men om at hændelsen sidder i nervesystemet


Traumer handler ikke om det, der er hændt os, men om at hændelsen sidder i nervesystemet

Traumeterapeut Stine Zink Højbjerg Århus

Ring 30 26 55 03 eller book 20 min. gratis, afklarende samtale.


Mærk kemien mellem os og få et råd eller to.

En perlekæde af traumer

Forestil dig at alle de ubehagelige hændelser, du har haft i dit liv ligger som perler på en snor.

Når noget nyt i dit liv sker, vil du mærke de perler, du har med dig.

De ubehagelige oplevelser hænger med andre ord sammen.

Det betyder, at du kan opleve hurtigt at blive overvældet, fordi du i forvejen har mange perler i din kæde. Heldigvis betyder det også, at når du får arbejdet med en enkelt perle, så arbejder du også med de andre.

I behandlingen betyder det, at du ofte ikke behøver at skulle fortælle om det allerværste, der er sket. Med andre ord kan vi nøjes med at arbejde med de mindre ting, du har med dig.

Årringe som træer

Hvis du fælder et træ, vil du se årringene indeni.

For hvert år træet har levet, har der dannet en ring.

På samme måde har vi mennesker årringe: Alle yngre udgaver af dig er med dig hver dag.

Nogle gange sker der noget i dit liv, som får en af de yngre udgaver til at gå forrest.

Det er ikke altid hensigtsmæssigt for dig. Udover at det bliver en mindre erfaren udgave af dig, der bestemmer, så kan du komme til at genspille tidligere situationer fra dit liv.

Det kan aktivere frygt, uro og smerte for dig.

Jeg hjælper dig, så du kan blive i den ældste udgave af dig og reagere derfra. Med kropsorienteret traumeterapi lærer vi din krop, at dengang var dengang og nu er nu.

Efterhånden som vi hjælper kroppen til at give slip på belastende erfaringer, vil du opleve, at du kan tåle mere i din hverdag.

Der skal mere til at overvælde dig, du føler dig stærkere og i bedre kontakt med dine egne behov.

Din krop er klog. Vi skal bare lytte til den og støtte den, så den kan vise vejen ud af fortidens traumer.

Kontakt genetableret efter traume. Fødder på skovsti

Traumebehandling markerer dine grænser

Har du svært ved at sætte dine grænser?
Måske har du også svært ved at mærke dem?

Traumeterapi hos mig vil hjælpe dig til at mærke og markere dine grænser på en måde, som er sund for dig og behagelig for dine omgivelser.

Du kan forestille dig, at du kan undgå at være besværlig ved at tilsidesætte dig selv. I stedet for at insistere på "din måde", kan du gå i den modsatte grøft og altid lade de andres behov og ønsker være vigtigst.

Når du gør det, bliver du utydelig for andre, der kan blive irriterede over ikke at kunne mærke dig. Samtidig kan de føle sig afvist og forladt af dig.

Det værste er dog, at du kan miste kontakten til dig selv.

Med sunde grænser ved du, at et nej til andre kan være nødvendigt for at kunne sige ja til dig selv. Du ved også at nej kan være et kærligt svar.

Blid og effektiv behandling

Kropsorienteret traumebehandling hos mig foregår i vekselvirkning med psykoterapi.

For dig betyder det, at du trygt kan følges med mig igennem det, der driller dig lige nu.

Alle mennesker er forskellige.

Derfor tilpasser jeg den kropsorienterede traumebehandling og terapi til dig.

Vi arbejder med ord og bevægelse, sansninger og erindringer. For mig er det vigtigt, at det vi laver, giver mening for dig.

Derfor er alt arbejde hos mig et samarbejde mellem os to. Sammen finder vi en vej, der føles god og tryg for lige netop dig.

Ud over samtale kommer vi måske omkring forskellige tilgange:

  • Kropslige øvelser, som du kan lave hjemme. Det kan være at arbejde med din kontakt til gulvet, vredesøvelser eller styrkelse af din selvstøtte.

  • Behandling på briks. Er dit nervesystem på overarbejde kan afstressende behandlinger på briks være hjælpsomme. Det hjælper dig til at kunne mærke dig selv både fysisk og mentalt. Du får ro på nervesystemet, hvilket er med til at få ro på tankemylder og kropslig uro.

  • Eksternalisering. Vi ser på dit liv udefra via fx figurer eller tegning.

Når du bor langt væk fra Højbjerg ved Århus

Samtaler og behandlinger, der har kroppen i fokus, fungerer bedst, når vi er i samme rum.

Det betyder ikke, at videomøde og telefon er udelukket, men det sætter nogle naturlige begrænsninger.

Når vi er i samme rum kan jeg se, hvordan din krop reagerer og vi kan bevæge os rundt i rummet sammen.

Derfor anbefaler jeg, at du møder op hos mig her i Højbjerg ved Århus.

psykoterapeut tillbyder traumeterapi i Århus

Kom i gang med det samme

Det næste skridt, du skal tage for at få løst din udfordring, er at finde en tid.

Hvis du har spørgsmål booker du 20 minutters afklarende samtale. Ellers finder du en tid til opstartssamtale med det samme.

Begge slags tider finder du her:

Jeg glæder mig til at møde dig!

Kærlig hilsen

Stine